Tag: china

Các nhà lãnh đạo đàm phán thương mại Trung Quốc gặp gỡ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Hoa Kỳ, giám đốc IMF

Phó thủ tướng Lưu He Đó là lãnh đạo của Hội đồng đàm phán thương mại Trung Quốc Gặp gỡ các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực ki

IMF chuẩn bị cắt giảm dự báo kinh tế toàn cầu cho năm nay, năm tới Từ vụ đầu độc cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung

Cristina Lajiorjiva, giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), cho biết IMF đang chuẩn bị cắt giảm kỳ vọng kinh tế toàn cầu cho năm nay và năm tới. Gi