Tag: china

Các ngân hàng lớn của Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đồng ý tăng cường hợp tác chống COVID-19

Các ngân hàng phát triển thuộc chính phủ Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc có sự đồng thuận chung với các tổ chức tài chính lớn củ