Pip or A point in price, is the standardized measure of change in a currency pair in forex market. It is the smallest unit of measurement by which a currency quote can change. It is the increment that will be referred when the price chance.

Author Topic: Làm thế nào để vẽ đúng các mức truy hồi Fibonacci hiệu quả và đáng tin cậy.  (Read 2683 times)

Đặt hàng

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 28
  • View Profile
• Làm thế nào để vẽ đúng các mức truy hồi Fibonacci hiệu quả và đáng tin cậy.
• Các khái niệm sẽ được giải thích từ các tính năng cơ bản đến các đặc tính nâng cao.
• Các khái niệm sẽ được thể hiện thông qua hàng tá ví dụ biểu đồ thực. Một số lượng lớn các ví dụ đi qua quy trình từng bước của việc sử dụng Hồi quy Fibonacci khi giá phát triển. Điều này hiệu quả hơn so với việc chỉ sử dụng các biểu đồ cũ nơi giá đã được phát triển.
• Các mức thoái lui tiếp theo sẽ được áp dụng cho các chiến lược giao dịch ngắn hạn như đảo ngược giao dịch, tiếp tục và phá vỡ. Cũng như các chiến lược đầu tư dài hạn như đầu tư tăng trưởng và đầu tư cổ tức.
• Ví dụ biểu đồ sẽ đến từ nhiều thị trường và bao gồm các công cụ tài chính như; cổ phiếu, chỉ số, quỹ giao dịch trao đổi (ETF), Forex, tiền điện tử và hàng hóa.Đặt hàng

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 28
  • View Profile
Tôi đã luôn muốn tìm hiểu thêm về cách hoạt động của hồ sơ khối lượng và khối lượng nhưng không thể nói '' cuốn sách này đã giúp tôi tất cả! Tôi đã hoài nghi khi tôi đặt mua cuốn sách nhưng bây giờ tôi đặc biệt hơn khi tác giả nói rằng anh ta sử dụng một hệ thống mà điểm dừng của anh ta lớn hơn mục tiêu của anh ta! Linh cảm của tôi là tôi có thể đã học được nhiều hơn bằng cách sử dụng tìm kiếm googleVòng lặp

 • Newbie
 • *
 • Posts: 9
  • View Profile
Tôi đồng ý và đang tìm kiếm thông tin về cách tìm khối lượng cho Forex. Điều này là khó đến Cuốn sách này có một cách tiếp cận khác bằng cách sử dụng Điểm kiểm soát, thực sự cho thấy khối lượng giao dịch đang được thực hiện.
Giảng dạy tuyệt vời đọc. 

Related Topics-

Forex Forum - Learn Forex/ 外汇信号 / إشارات الفوركس / Форекс сигналы / สอนเล่น Forex / Tín hiệu Forex/

-(Blog)-
-
Disclaimer By viewing any material or using the information within this site, you agree that it is general educational material whether it is about learning forex online or not and you will not hold anybody responsible for loss or damages resulting from the content provided here. It doesn't matter if this website contain a materials related to Forex trading in each language such as Forex China (外汇中国), Forex Japan (外国為替日本), Forex Vietnam (Ngoại hối việt nam), Forex Thailand (ฟอร์เร็กซ์ประเทศไทย), Forex Indonesia, Forex Korea (한국의 외환 거래), Forex Russia (Форекс Россия) or not. Investing in financial product is subject to market risk. Financial products, such as stock trading and forex, are very speculative and any investment in them should done carefully, desirably with a good personal risk management. Whether you are newbie in forex, part-time traders, or full-time forex traders. Forex trading, Stock Trading and commodity specultion have big potential rewards but also big potential risk.

Prices movement in the past and past performance of certain traders are by no means an assurance of future performance or any forex market or stock market movement. This website is for informative and discussion purpose in this website only. Whether a materials related to Forex trading in different language such as Forex China (外汇中国), Forex Japan (外国為替日本), Forex Vietnam (Ngoại hối việt nam), Forex Thailand (ฟอร์เร็กซ์ประเทศไทย), Forex Indonesia, Forex Korea (한국의 외환 거래), Forex Russia (Форекс Россия). Whether newbie in forex tradeing, part-time traders, or full time traders. No one here can makes no warranties or guarantees in respect of the content, whether it is about forex trading or not. Discussion content reflects the views of individual people only. The people here maybe newbie in Forex trading, part time dorex traders, or full-time traders. The website bears no responsibility for the accuracy of forum member’s comments whether about learning forex online or not and will bear no responsibility or legal liability for discussion postings.

Investment tutorial, opinions and comments presented on this website do not represent the opinions on who should buy, sell or hold particular investments,forex currency pairs, or any products or forex courses. Whether it is in the section of Forex China (外汇中国), Forex Japan (外国為替日本), Forex Vietnam (Ngoại hối việt nam), Forex Thailand (ฟอร์เร็กซ์ประเทศไทย), Forex Indonesia, Forex Korea (한국의 외환 거래), Forex Russia (Форекс Россия) or any other language. All investors should conduct their own independent research before making any decision.

The publications herein do not take into account the investment objectives, financial situation or particular needs of any particular person. You should obtain individual financial and forex trading advice based on your own particular circumstances before making an investment decision on the basis of information about forex and non-forex matter on this website.

As a user, you should agree, through acceptance of these terms and conditions, that you should not use this forum to post any content which is abusive, vulgar, hateful, and harassing to any forex traders and non-traders.