Global Easy Forex's Forum - 外汇论坛 - منتدى فوركس - Форекс форум

Vietnanese Việt Nam => Forex Newbie Người mới trong giao dịch ngoại hối => Topic started by: ForexGoddyGoddy on October 31, 2019, 02:36:51 PM

Title: Chiến lược Forex theo xu hướng
Post by: ForexGoddyGoddy on October 31, 2019, 02:36:51 PM
Chiến lược Forex theo xu hướng

Chiến lược chống xu hướng dựa trên thực tế là hầu hết các đột phá không phát triển thành xu hướng dài hạn. Do đó, một nhà giao dịch sử dụng chiến lược như vậy tìm cách đạt được lợi thế từ xu hướng giá để thoát khỏi mức cao và mức thấp được thiết lập trước đó. Trên giấy tờ, chiến lược chống xu hướng là chiến lược giao dịch Forex tốt nhất để xây dựng niềm tin, bởi vì chúng có tỷ lệ thành công cao.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là cần có dây buộc chặt chẽ về phía quản lý rủi ro. Các chiến lược giao dịch Forex này dựa trên mức hỗ trợ và mức kháng cự. Nhưng cũng có nguy cơ nhược điểm lớn khi các mức này bị phá vỡ. Giám sát liên tục của thị trường là một ý tưởng tốt. Trạng thái thị trường phù hợp nhất với loại chiến lược này là ổn định và không ổn định. Loại môi trường thị trường này cung cấp sự thay đổi giá lành mạnh bị hạn chế trong một phạm vi. Điều quan trọng cần lưu ý là thị trường có thể chuyển đổi trạng thái.

Ví dụ, một thị trường ổn định và yên tĩnh có thể bắt đầu xu hướng, trong khi vẫn ổn định, sau đó trở nên biến động khi xu hướng phát triển. Làm thế nào tình trạng của một thị trường có thể thay đổi là không chắc chắn. Bạn nên tìm kiếm bằng chứng về tình trạng hiện tại là gì, để thông báo liệu nó có phù hợp với phong cách giao dịch của bạn hay không.
Title: Re: Chiến lược Forex theo xu hướng
Post by: Tag für on November 19, 2019, 03:21:28 PM
Tôi nghĩ rằng điều này là rất tốt. Tôi sẽ xem nếu điều này làm việc.
Title: Re: Chiến lược Forex theo xu hướng
Post by: Emiễn on January 10, 2020, 12:43:03 AM
Rất thú vị cho giao dịch chứng khoán và ngoại hối.