The purpose of this website is to be a place for learning and discussion. The website and each tutorial topics do not encourage anyone to participate in trading or investment of any kind.
Any information shown in any part of this website do not promise any movement, gains, or profit for any trader or non-trader.

.

Author Topic: Hoa Kỳ đã chi hơn 3 tỷ đô la. Phát triển và sản xuất thuốc kháng vi-rút COVID-19  (Read 310 times)

Tạo phát

  • Guest
Hoa Kỳ đã chi hơn 3 tỷ đô la. Phát triển và sản xuất thuốc kháng vi-rút COVID-19

Chính phủ Mỹ đã tiếp tục đầu tư hơn 3 tỷ USD (khoảng 94 tỷ baht) để đẩy nhanh quá trình phát triển và sản xuất thuốc kháng vi-rút.

Theo một tuyên bố từ Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS), Kế hoạch, được gọi là Chương trình Chống vi rút cho các Đại dịch, sẽ tập trung vào việc phát triển và sản xuất thuốc chống vi rút cho COVID-19. khẩn trương để ngăn ngừa bệnh hiểm nghèo và bảo toàn tính mạng cho mọi người

Đồng thời, dự án sẽ tạo ra một nền tảng bền vững. để phát triển các loại thuốc kháng vi-rút cho các vi-rút khác điều đó cũng có thể gây ra đại dịch trong tương lai

Kế hoạch này phân bổ hơn 300 triệu đô la để hỗ trợ các nghiên cứu và các phòng thí nghiệm, gần 1 tỷ đô la cho các đánh giá tiền triệu chứng và triệu chứng của bệnh và gần 700 triệu đô la (khoảng 22 tỷ baht) cho việc phát triển và sản xuất thuốc thông qua Viện Dị ứng Quốc gia Hoa Kỳ. và Bệnh Truyền nhiễm (NIAID) và Tổ chức Phát triển và Nghiên cứu Y sinh Tiên tiến (BARDA). của Hoa Kỳ

Anthony Fauci, Giám đốc Viện NIAID, cho biết loại thuốc kháng vi-rút mới này có hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh tật nghiêm trọng và tử vong do COVID-19. đặc biệt là dạng thuốc uống mà bệnh nhân có thể cầm về ăn tại nhà trong giai đoạn đầu của bệnh Nó sẽ là công cụ hữu hiệu để chống lại đại dịch và cứu sống con người. 

Related Topics-

Discussion Forum / 论坛 / منتدى للنقاش/ Diễn đàn thảo luận/

-
Disclaimer : The purpose of this website is to be a place for learning and discussion. The website and each tutorial topics do not encourage anyone to participate in trading or investment of any kind. Any information shown in any part of this website do not promise any movement, gains, or profit for any trader or non-trader.

By viewing any material or using the information within this site, you agree that it is general educational material whether it is about learning trading online or not and you will not hold anybody responsible for loss or damages resulting from the content provided here. It doesn't matter if this website contain a materials related to any trading. Investing in financial product is subject to market risk. Financial products, such as stock, forex, commodity, and cryptocurrency, are known to be very speculative and any investment or something related in them should done carefully, desirably with a good personal risk management.

Prices movement in the past and past performance of certain traders are by no means an assurance of future performance or any stock, forex, commodity, or cryptocurrency market movement. This website is for informative and discussion purpose in this website only. Whether newbie in trading, part-time traders, or full time traders. No one here can makes no warranties or guarantees in respect of the content, whether it is about the trading or not. Discussion content reflects the views of individual people only. The website bears no responsibility for the accuracy of forum member’s comments whether about learning forex online or not and will bear no responsibility or legal liability for discussion postings.

Any tutorial, opinions and comments presented on this website do not represent the opinions on who should buy, sell or hold particular investments, stock, forex currency pairs, commodity, or any products or courses. Everyone should conduct their own independent research before making any decision.

The publications herein do not take into account the investment objectives, financial situation or particular needs of any particular person. You should obtain individual trading advice based on your own particular circumstances before making an investment decision on the basis of information about trading and other matter on this website.

As a user, you should agree, through acceptance of these terms and conditions, that you should not use this forum to post any content which is abusive, vulgar, hateful, and harassing to any traders and non-traders.