The purpose of this website is to be a place for learning and discussion. The website and each tutorial topics do not encourage anyone to participate in trading or investment of any kind.
Any information shown in any part of this website do not promise any movement, gains, or profit for any trader or non-trader.

.

Author Topic: Trái phiếu Năng suất ủa Hoa Kỳ giảm Sau khi Kho bạc không gia hạn chương trình  (Read 432 times)

Tiều nhau

  • Guest
Trái phiếu Năng suất của Hoa Kỳ giảm Sau khi Kho bạc không gia hạn chương trình cho vay của Fed

Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ giảm hôm nay. Sau khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ quyết định không gia hạn chương trình cho vay của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) để điều trị ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tính đến 12h38 ET, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống 0,834%, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 30 năm giảm xuống 1,541%.

Giá trái phiếu và lợi tức trái phiếu chuyển động ngược chiều nhau.

Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin cho biết chương trình cho vay của Fed để giảm thiểu tác động của đợt bùng phát COVID-19 trị giá 4,55 tỷ USD. Sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 và sẽ không được gia hạn.

Ông Manuchin đã gửi một lá thư cho Chủ tịch Fed Jerome Powell nói rằng 455 tỷ USD đã được phân bổ cho Kho bạc theo Đạo luật CARES vào mùa xuân năm ngoái. Phần lớn số tiền đó đã được phân bổ cho Fed để tài trợ cho các chương trình cho vay kinh doanh. Tổ chức phi lợi nhuận Và chính quyền địa phương Fed nên trả lại số tiền chưa sử dụng cho Quốc hội để sử dụng tiếp.

"Tôi kêu gọi Fed trả lại các khoản tiền chưa sử dụng cho Kho bạc", Mnuchin nói trong một bức thư gửi cho Powell. Nó từ chối gia hạn kế hoạch, mà Fed coi là quan trọng để đảm bảo dòng chảy tín dụng đến tất cả các lĩnh vực của Hoa Kỳ trong thời gian sụp đổ.

Thị trường Forex vẫn hấp dẫn nhiều nhà đầu tư. 

Related Topics-

Discussion Forum / 论坛 / منتدى للنقاش/ Diễn đàn thảo luận/

-
Disclaimer : The purpose of this website is to be a place for learning and discussion. The website and each tutorial topics do not encourage anyone to participate in trading or investment of any kind. Any information shown in any part of this website do not promise any movement, gains, or profit for any trader or non-trader.

By viewing any material or using the information within this site, you agree that it is general educational material whether it is about learning trading online or not and you will not hold anybody responsible for loss or damages resulting from the content provided here. It doesn't matter if this website contain a materials related to any trading. Investing in financial product is subject to market risk. Financial products, such as stock, forex, commodity, and cryptocurrency, are known to be very speculative and any investment or something related in them should done carefully, desirably with a good personal risk management.

Prices movement in the past and past performance of certain traders are by no means an assurance of future performance or any stock, forex, commodity, or cryptocurrency market movement. This website is for informative and discussion purpose in this website only. Whether newbie in trading, part-time traders, or full time traders. No one here can makes no warranties or guarantees in respect of the content, whether it is about the trading or not. Discussion content reflects the views of individual people only. The website bears no responsibility for the accuracy of forum member’s comments whether about learning forex online or not and will bear no responsibility or legal liability for discussion postings.

Any tutorial, opinions and comments presented on this website do not represent the opinions on who should buy, sell or hold particular investments, stock, forex currency pairs, commodity, or any products or courses. Everyone should conduct their own independent research before making any decision.

The publications herein do not take into account the investment objectives, financial situation or particular needs of any particular person. You should obtain individual trading advice based on your own particular circumstances before making an investment decision on the basis of information about trading and other matter on this website.

As a user, you should agree, through acceptance of these terms and conditions, that you should not use this forum to post any content which is abusive, vulgar, hateful, and harassing to any traders and non-traders.