The purpose of this website is to be a place for learning and discussion. The website and each tutorial topics do not encourage anyone to participate in trading or investment of any kind.
Any information shown in any part of this website do not promise any movement, gains, or profit for any trader or non-trader.

.

Author Topic: Các chỉ số giao dịch ngoại hối được chia thành 4 nhóm  (Read 83 times)

Sịch lựa

  • Guest
Các chỉ số giao dịch ngoại hối được chia thành 4 nhóm

Người ta nói rằng các chỉ báo ngoại hối là người bạn đã chết của nhà giao dịch. Bởi dù giá có thay đổi thế nào thì sự thật vẫn luôn được phản ánh qua các chỉ số này. Hiện nay, trong các chương trình giao dịch khác nhau thường có rất nhiều chỉ báo forex để nhà giao dịch lựa chọn. Nhưng với sự phong phú như vậy, chúng ta thường bối rối không biết nên lựa chọn như thế nào. Đặc biệt đối với những nhà giao dịch mới vẫn chưa biết chỉ báo ngoại hối là gì hoặc cách sử dụng chúng.

Với những vấn đề này Trong bài viết này, chúng tôi sẽ mời bạn thảo luận về ý nghĩa của các chỉ báo ngoại hối, bao gồm việc giới thiệu các loại chỉ báo ngoại hối khác nhau mà nhà giao dịch mới nên biết để tránh xa các nhà cao tầng.

Chỉ số Forex là gì?

Các chỉ số ngoại hối là các chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để chỉ ra các giá trị nhất định. Điều đó thường bao gồm các biến số như giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất, giá đóng cửa và khối lượng giao dịch. Hãy tính toán và hiển thị các giá trị dưới dạng biểu đồ. Để giúp nhà giao dịch dễ dàng phân tích và đưa ra quyết định hơn Như đã nói Giá có thể bị lừa dối. Nhưng dữ liệu thống kê thường không thể bị đánh lừa. Và điều này làm cho công cụ này mặc định trở thành một trong những công cụ quan trọng để phân tích kỹ thuật (Technical Analysis).
Chỉ báo forex giới thiệu các loại chỉ báo khác nhau mà bạn nên biết.

Có một số cách phân loại các chỉ số. Nhưng để nhóm các loại chỉ báo chính giúp có thể thấy điểm mạnh của từng chỉ báo, chúng có thể được chia thành Các chỉ báo giúp chỉ báo xu hướng (Trend Indicators), chỉ báo giúp chỉ báo động lượng (Momentum Indicators), chỉ báo giúp chỉ báo biến động giá (Volatility Indicators) và các chỉ báo được phân tích từ Khối lượng giao dịch (Chỉ báo Khối lượng)


1. Trend Indicators: Chỉ báo xu hướng

Chỉ báo này là Chỉ báo trễ, dùng để cho biết thị trường hiện đang có xu hướng gì, tăng, giảm hay không có xu hướng (đi ngang).
Các chỉ báo xu hướng thường được tính toán dựa trên mức giá trung bình trong lịch sử, bao gồm các chỉ báo nổi tiếng như Đường trung bình động (MA), Tuổi di chuyển theo cấp số nhân (EMA), Parabolic SAR, Chỉ số định hướng trung bình (ADX) và Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD).

2. Chỉ báo động lượng: Chỉ báo động lượng.

Chỉ báo động lượng là Chỉ báo hàng đầu đo lường tốc độ thay đổi giá hoặc tốc độ di chuyển của giá trong một khung thời gian nhất định. Một số chỉ báo này có thể được gọi là bộ dao động di chuyển trong khung thời gian. Giá trị 0 – 100 cũng có thể được sử dụng.
Các chỉ báo Động lượng nổi tiếng như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Stochastic và Ichimoku Cloud.

3. Chỉ báo biến động: Các chỉ báo biểu thị biến động giá.

Chỉ báo biến động giá là Chỉ báo trễ đo lường độ rộng của giá trong một khoảng thời gian xác định. Giá càng di chuyển trong phạm vi rộng, Điều đó chỉ ra rằng trong khoảng thời gian được quan sát, giá rất biến động. Sự biến động giá này không cho biết hướng của giá. Nó chỉ cho biết phạm vi giá mà thôi.
Các chỉ báo biến động mà chúng ta biết rõ, chẳng hạn như Dải Bollinger

4. Chỉ báo khối lượng: Chỉ báo dựa trên khối lượng giao dịch.

Các chỉ báo dựa trên khối lượng giao dịch có thể là Chỉ báo dẫn đầu hoặc Chỉ báo trễ, nó là chỉ báo cho biết khối lượng giao dịch tại thời điểm đó có mua hay bán.

Các chỉ báo khối lượng nổi tiếng như Khối lượng cân bằng (OBV) và Dòng tiền Chaikin. 

Related Topics

  Subject / Started by Replies Last post
0 Replies
2788 Views
Last post September 07, 2018, 02:22:05 PM
by Poặc chơ
1 Replies
1580 Views
Last post October 31, 2019, 02:01:44 PM
by Xhải
1 Replies
906 Views
Last post January 09, 2020, 02:47:56 AM
by Bôi đầu
1 Replies
5637 Views
Last post July 02, 2020, 02:55:28 AM
by Đơn
1 Replies
1552 Views
Last post November 30, 2020, 04:40:05 AM
by Chảo bơi


-

Discussion Forum / 论坛 / منتدى للنقاش/ Diễn đàn thảo luận/

-
Disclaimer : The purpose of this website is to be a place for learning and discussion. The website and each tutorial topics do not encourage anyone to participate in trading or investment of any kind. Any information shown in any part of this website do not promise any movement, gains, or profit for any trader or non-trader.

By viewing any material or using the information within this site, you agree that it is general educational material whether it is about learning trading online or not and you will not hold anybody responsible for loss or damages resulting from the content provided here. It doesn't matter if this website contain a materials related to any trading. Investing in financial product is subject to market risk. Financial products, such as stock, forex, commodity, and cryptocurrency, are known to be very speculative and any investment or something related in them should done carefully, desirably with a good personal risk management.

Prices movement in the past and past performance of certain traders are by no means an assurance of future performance or any stock, forex, commodity, or cryptocurrency market movement. This website is for informative and discussion purpose in this website only. Whether newbie in trading, part-time traders, or full time traders. No one here can makes no warranties or guarantees in respect of the content, whether it is about the trading or not. Discussion content reflects the views of individual people only. The website bears no responsibility for the accuracy of forum member’s comments whether about learning forex online or not and will bear no responsibility or legal liability for discussion postings.

Any tutorial, opinions and comments presented on this website do not represent the opinions on who should buy, sell or hold particular investments, stock, forex currency pairs, commodity, or any products or courses. Everyone should conduct their own independent research before making any decision.

The publications herein do not take into account the investment objectives, financial situation or particular needs of any particular person. You should obtain individual trading advice based on your own particular circumstances before making an investment decision on the basis of information about trading and other matter on this website.

As a user, you should agree, through acceptance of these terms and conditions, that you should not use this forum to post any content which is abusive, vulgar, hateful, and harassing to any traders and non-traders.