The purpose of this website is to be a place for learning and discussion. The website and each tutorial topics do not encourage anyone to participate in trading or investment of any kind.
Any information shown in any part of this website do not promise any movement, gains, or profit for any trader or non-trader.

.

Author Topic: Tại sao cần phải có Phân tích đa khung thời gian?  (Read 752 times)

Quốc Khánh

  • Guest
Tại sao cần phải có Phân tích đa khung thời gian?

Tại sao không chỉ giao dịch bằng cách sử dụng khung thời gian cao nhất mà bạn muốn cho các giao dịch có khả năng xảy ra cao hơn?Thảo Cua

  • Guest
Nếu tôi giao dịch hàng ngày, tôi có thể đợi một tuần cho giao dịch 1: 3 và thậm chí điều đó không được đảm bảo. Vs nếu tôi đợi giá chạm mức quan trọng hàng ngày sau đó đi xuống thấp hơn và thấp hơn để tìm mô hình tương tự trên Fractal, tôi có thể tìm thấy một giao dịch có cùng RR hoặc hơn nhưng chỉ mất vài giờTám Ong Mật

  • Guest
Được rồi, vậy tôi sẽ cho bạn biết lý do tại sao cá nhân tôi làm điều đó, vì vậy tôi sử dụng biểu đồ 15 phút, 1 phút và 5 giây, đầu tiên tôi sẽ tiếp tục trong 15 phút để xác định mức cao nhất và dao động thấp trong 15 phút và xem xét xu hướng và tôi. sẽ đánh dấu nó ra, sau đó tôi sẽ tiếp tục 1 phút và tìm kiếm các khu vực 1 phút mà tôi có thể thấy phản ứng từ đó, khi bên trong các khu vực đó, tôi sẽ đi đến biểu đồ 5 giây và chờ xác nhận sau đó tôi sẽ đặt giao dịch của mình cho tôi RR tốt nhất và cho tôi xác nhận tốt nhất mà tôi có thể nhận được, một lý do khác để phân tích đa khung thời gian là giả sử hàng ngày đang giảm nhưng chúng ta đang ở trong một đợt giảm giá nhỏ hàng ngày, trên biểu đồ 15/1 giờ, chúng ta có thể trông tăng giá. chúng tôi luôn muốn giao dịch với xu hướng khung thời gian cao hơn. Hy vọng điều này sẽ giúp bạn đời nhiều nhất có thể 

Related Topics-

Discussion Forum / 论坛 / منتدى للنقاش/ Diễn đàn thảo luận/

-
Disclaimer : The purpose of this website is to be a place for learning and discussion. The website and each tutorial topics do not encourage anyone to participate in trading or investment of any kind. Any information shown in any part of this website do not promise any movement, gains, or profit for any trader or non-trader.

By viewing any material or using the information within this site, you agree that it is general educational material whether it is about learning trading online or not and you will not hold anybody responsible for loss or damages resulting from the content provided here. It doesn't matter if this website contain a materials related to any trading. Investing in financial product is subject to market risk. Financial products, such as stock, forex, commodity, and cryptocurrency, are known to be very speculative and any investment or something related in them should done carefully, desirably with a good personal risk management.

Prices movement in the past and past performance of certain traders are by no means an assurance of future performance or any stock, forex, commodity, or cryptocurrency market movement. This website is for informative and discussion purpose in this website only. Whether newbie in trading, part-time traders, or full time traders. No one here can makes no warranties or guarantees in respect of the content, whether it is about the trading or not. Discussion content reflects the views of individual people only. The website bears no responsibility for the accuracy of forum member’s comments whether about learning forex online or not and will bear no responsibility or legal liability for discussion postings.

Any tutorial, opinions and comments presented on this website do not represent the opinions on who should buy, sell or hold particular investments, stock, forex currency pairs, commodity, or any products or courses. Everyone should conduct their own independent research before making any decision.

The publications herein do not take into account the investment objectives, financial situation or particular needs of any particular person. You should obtain individual trading advice based on your own particular circumstances before making an investment decision on the basis of information about trading and other matter on this website.

As a user, you should agree, through acceptance of these terms and conditions, that you should not use this forum to post any content which is abusive, vulgar, hateful, and harassing to any traders and non-traders.