Tag: eur

Thị trường tài chính New York: đồng đô la suy yếu so với đồng yên, euro Kinh tế Mỹ suy thoái.

Đồng đô la Mỹ mất giá so với đồng yên và euro. Trong giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán New York đêm qua (2/10) vì các nhà đầu tư lo