Global Easy Forex's Forum

News:

 • Discussion about Forex Trading.
  关于外汇交易的讨论
   مناقشة حول تجارة الفوركس
  Обсуждение Торговля на Форекс
  เริ่มเทรดหุ้นฟอร์เร็กซ์ได้เดี๋ยวนี้!
  Bắt đầu giao dịch ngoại hối ngay bây giờ!
 • Start Trading Forex Now!
   立即开始外汇交易!
   ابدأ تداول الفوركس الآن!
  Начать торговую валюту сейчас!
  พูดคุยเกี่ยวกับการเทรดหุ้นฟอร์เร็กซ์
  Nói về giao dịch ngoại hối
 • Make Forex learning easy!
   让外汇学习变得简单!
   جعل تعلم الفوركس سهل!
  Сделайте обучение Forex легким!
  ทำให้การเรียนรู้หุ้นฟอร์เร็กซ์เป็นเรื่องง่าย!
  Làm cho việc học ngoại hối thật dễ dàng!

News

Make Forex learning easy!
 让外汇学习变得简单!
 جعل تعلم الفوركس سهل!
Сделайте обучение Forex легким!
ทำให้การเรียนรู้หุ้นฟอร์เร็กซ์เป็นเรื่องง่าย!
Làm cho việc học ngoại hối thật dễ dàng!
Global Easy Forex is the website that help you know how to start trading forex and related topic financial discussion and news
Start Trading Forex Now! 立即开始外汇交易! ابدأ تداول الفوركس الآن! Начать торговую валюту сейчас! เริ่มเทรดหุ้นฟอร์เร็กซ์ได้เดี๋ยวนี้! Bắt đầu giao dịch ngoại hối ngay bây giờ!
Discussion about Forex Trading. 关于外汇交易的讨论 مناقشة حول تجارة الفوركس Обсуждение Торговля на Форекс พูดคุยเกี่ยวกับการเทรดหุ้นฟอร์เร็กซ์ Nói về giao dịch ngoại hối

Make Forex learning easy! 让外汇学习变得简单! جعل تعلم الفوركس سهل! Сделайте обучение Forex легким! ทำให้การเรียนรู้หุ้นฟอร์เร็กซ์เป็นเรื่องง่าย! Làm cho việc học ngoại hối thật dễ dàng!


General Category

No New Posts Forex News

News about Foreign exchange market. News about Foriegn exchange situation, especially global financial situation that related to forex trading and trading strategy.

323 Posts313 Topics Last post by Sikas
in How to be better at Fore...
on January 23, 2019, 06:40:08 PM
Child Boards: Financial and Economical News, General Discussion
No New Posts Start Trading Forex (Newbie comes here)

Newbie should read this Forum. This Forum is about helping newbie learn Forex easily. Just 20-30 minutes and you'll ready to trade Forex.

35 Posts11 Topics Last post by Juaas
in Re: Your personal area i...
on January 19, 2019, 02:24:09 PM
Child Boards: Basics of Forex (For newbie)
No New Posts Forex Online Seminars (Basic&Advanced)

Learn how to trade Forex very easily. Learn Forex Online. Forex Trading Tutorial on how to use programs, basic trading, basic way to speculate, gold, oil, trading with technical analysis and news analysis. Using Indicators, Profitability in Equity Stock Analysis, reading the price chart and theory on how to make profit and other related topic.

102 Posts27 Topics Last post by Sikas
in Re: Forex Trading with m...
on January 23, 2019, 06:40:41 PM

Arabic العربية‎

No New Posts Forex Newbie الفوركس

جعل الفوركس يميل من السهل جدا دروس تجارة الفوركس المضاربة والذهب والنفط والتجارة مع التحليل الفني وتحليل الأخبار. استخدام المؤشر ، الربحية في حقوق تعلم كيف تبدأ تداول الفوركس. المساهمين تحليل الأسهم جعل تعلم الفوركس سهل!قراءة الرسم البياني للسعر وأساتذة يعلمون نظرية الربحية وغيرها ذات الصلة

282 Posts220 Topics Last post by السافانا
in Re: شرح منصة الفوركس ميت...
on September 15, 2018, 03:03:16 PM
No New Posts Forex Discussion مناقشة الفوركس

261 Posts245 Topics Last post by جلسانسا
in Re: تجنب هذا الطريق دبي-...
on September 15, 2018, 03:02:11 PM

Chinese 中文

No New Posts Learn Forex 学习外汇 + 开始交易外汇

让外汇学习变得简单! 了解如何开始外汇交易。学习外汇并开始外汇交易。 外汇交易教程如何使用程序,基本交易,基本推测方式,黄金,石油,交易技术分析和新闻分析。 利用指标,股权分析中的盈利能力,阅读价格图表以及如何盈利的理论和其他相关主题。

55 Posts32 Topics Last post by 过钻撇渣器
in Re: 第12课 - 交易,利润,损失。 外汇交...
on December 16, 2018, 11:26:55 PM
Child Boards: Forex Newbie 外汇新手
No New Posts Forex News 外汇新闻

494 Posts487 Topics Last post by 滨依
in Re: 7月份的數字:沃達丰成為第二大運營商
on September 21, 2018, 02:25:47 AM
No New Posts Forex Discussion 外汇讨论

1062 Posts1047 Topics Last post by 谁松了
in Re: 没有梦想太大。 没有挑战太大了。
on September 25, 2018, 12:50:56 PM

Indonesian - Bahasa Indonesia

No New Posts Forex Newbie - Pemula dalam perdagangan valuta asing

Buat pembelajaran Forex mudah! Pelajari cara memulai perdagangan forex. Tutorial Perdagangan Forex Spekulasi, emas, minyak, perdagangan dengan analisis teknis dan analisis berita. Menggunakan Indikator, Profitabilitas dalam Ekuitas Analisis Stok Membaca grafik harga Dan profesor mengajar teori profitabilitas Dan terkait lainnya

12 Posts7 Topics Last post by Saloii
in Re: Cara Deposit Dari Ba...
on January 04, 2019, 01:39:19 AM
No New Posts Forex Discussion - Diskusi perdagangan valuta asing

333 Posts331 Topics Last post by Pemintal
in Re: Bangunan pameran neg...
on October 02, 2018, 06:29:04 AM

Russian Россия

No New Posts Forex Newbie Новичок в Форекс

Сделайте обучение Forex легким! Форекс трейдинг Спекуляция, золото, нефть, торговля с техническим анализом и анализом новостей. Использование индикатора, рентабельность в капитале Фондовый анализ Чтение ценового графика И профессора, преподающие теорию рентабельности И другие связанные

396 Posts127 Topics Last post by Sikas
in Re: ПОРТФЕЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ
on January 23, 2019, 06:41:57 PM
No New Posts Forex Discussion Форекс Обсуждение

1290 Posts1269 Topics Last post by Sikas
in Re: Рынок Forex - классн...
on January 23, 2019, 06:41:14 PM

Thai ภาษาไทย

No New Posts Forex Newbie สอนมือใหม่เริ่มเล่นฟอร์เร็กซ์

ทำให้การเรียนรู้ Forex ทำได้ง่าย! กระทู้สอนเริ่มเล่น Forex ระดับพื้นฐาน การใช้โปรแกรม การเล่นเก็งกำไรทองคำ เงิน น้ำมัน การเทรดด้วยวิเคราะห์เทคนิคคอล (Technical Analysis) และวิเคราะห์ข่าว การใช้อินดิเคเตอร์ (Indicator) การทำกำไรในหุ้น วิเคราะห์พื้นฐานหุ้น การอ่านกราฟราคา และกระทู้สอนทฤษฎีการทำกำไร และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

223 Posts32 Topics Last post by นักเล่นหุ้น
in Re: รายชื่อกระทู้สอน For...
on January 10, 2019, 02:47:20 AM
No New Posts Forex Discussion พูดคุยเกี่ยวกับฟอเร็กซ์

236 Posts164 Topics Last post by Duree
in ดาวโจนส์พุ่งไม่หยุด ล่าส...
on January 19, 2019, 02:10:04 PM

Vietnanese Việt Nam

No New Posts Forex Newbie Người mới trong giao dịch ngoại hối

Làm cho việc học ngoại hối trở nên dễ dàng! Tìm hiểu cách bắt đầu giao dịch ngoại hối. Hướng dẫn giao dịch Forex Đầu cơ, vàng, dầu, giao dịch với phân tích kỹ thuật và phân tích tin tức. Sử dụng chỉ số, lợi nhuận trong vốn chủ sở hữu Phân tích chứng khoán Đọc biểu đồ giá Và các giáo sư dạy lý thuyết sinh lời Và liên quan khác

7 Posts3 Topics Last post by JJoole
in Re: Cach chot loi hieu q...
on January 04, 2019, 01:41:00 AM
No New Posts Forex Discussion Thảo luận ngoại hối

4 Posts4 Topics Last post by slkidong
in Các nhà phát triển khai ...
on August 28, 2018, 04:13:32 PM

Promotional Zone

No New Posts Buy and Sell EA

Buy and Sell Forex EA and Bots. Buy and Sell EA (Expert Advisor), bots, trading scripts, automated trading AI for Forex, Stock, Binary Options, Futures, and any online trading. please post (Buy) or (Sell) in the topic title.

467 Posts458 Topics Last post by Bananaboy
in Re: I have Profitable Ma...
on December 31, 2018, 06:25:00 PM
No New Posts Promote Online Course / Books/ Learning Material

Advertise any products for Forex and other trading. Promote Online Course / Books/ Learning Material about Forex Trading here.

314 Posts263 Topics Last post by Darvwins
in Re: Trade with us
on January 17, 2019, 03:05:54 PM
 • No New Posts
 • Redirect Board

Users Online (Users active in past 15 minutes)

8 Guests, 0 Users

Most Online Today: 13. Most Online Ever: 102 (January 04, 2019, 01:52:42 AM)

Forum Stats


-

Forex Forum - Learn Forex/ 外汇信号 / إشارات الفوركس / Форекс сигналы / สอนเล่น Forex / Tín hiệu Forex/

---------
-
Disclaimer By viewing any material or using the information within this site, you agree that it is general educational material whether it is about learning forex online or not and you will not hold anybody responsible for loss or damages resulting from the content provided here. Investing in financial product is subject to market risk. Financial products, such as stock trading and forex, are very speculative and any investment in them should done carefully, desirably with a good personal risk management. Forex trading, Stock Trading and commodity specultion have big potential rewards but also big potential risk.

Prices movement in the past and past performance of certain traders are by no means an assurance of future performance or any forex market or stock market movement. This website is for informative and discussion purpose in this website only. No one here can makes no warranties or guarantees in respect of the content, whether it is about forex trading or not. Discussion content reflects the views of individual people only. The website bears no responsibility for the accuracy of forum member’s comments whether about learning forex online or not and will bear no responsibility or legal liability for discussion postings.

Investment tutorial, opinions and comments presented on this website do not represent the opinions on who should buy, sell or hold particular investments,forex currency pairs, or any products or forex courses. All investors should conduct their own independent research before making any decision.

The publications herein do not take into account the investment objectives, financial situation or particular needs of any particular person. You should obtain individual financial and forex trading advice based on your own particular circumstances before making an investment decision on the basis of information about forex and non-forex matter on this website.

As a user, you should agree, through acceptance of these terms and conditions, that you should not use this forum to post any content which is abusive, vulgar, hateful, and harassing to any forex traders and non-traders.